2016 Sayı - 1

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Yoğun Bakıma Yatış Endikasyonlarının Önemli Bir Nedeni: Çocuk ve Adolesan Akut Zehirlenmeleri

Yazar: Uluca Ü ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 1-4

 

Çocukluk Çağı Apandisit Olgularında Laboratuvar Testlerinin Analizi

Yazar: Cesur Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 5-8

 

Farelerin Femoral Kas Hücrelerinde 3000 ppm CO Maruziyetinin Nükleolar Organize Edici Bölgeler (NOR) Protein Sentezi Üzerindeki Olası Etkilerinin İncelenmesi

Yazar: Eröz R ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 9-13

 

Yüksek Duyarlı CRP ve sICAM-1 Major İstenmeyen Kardiyovasküler Olayları Tahmin Ettirebilir: MELEN Çalışması: Popülasyon Bazlı Geniş Epidemiyolojik Çalışma

Yazar: Turker Y ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 14-22

 

Aile Hekimliği Asistanlarının Cinsel İşlev Bozukluklarına Bakışlarının Değerlendirilmesi: Ön Çalışma

Yazar: Güçlü YA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 23-27

 

Diyarbakır İli Eğil İlçesinde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Serum Çinko Düzeyi ve Büyüme Gelişme İle İlişkisi

Yazar: Erten Bucaktepe PG ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 28-33

 

Türk Kadınlarında Metabolik Sendromu Öngörmede Antropometrik Ölçümlerin Etkinliği ve Kesim Noktaları

Yazar: Keskin Demircan S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 34-40

 

Birinci Basamak Sağlık Personelinin Mevsimsel İnfluenza Aşısı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları

Yazar: Kant Sökel S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 41-46

 

Sigara Bıraktırma Polikliniğinde Vareniklin veya Bupropion Tedavisi Başlanan Bireylerin İlk 1 Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazar: Selçuk EB ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 47-50

 

DERLEME MAKALE

Ruhun ve Bedenin Gıdası: Geçmişten Günümüze Müzik ve Tıp

Yazar: Koç EM ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 51-55

 

Nonsteroid Antienflamatuar İlaçlar ve Böbrek

Yazar: Yıldırım Y ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 56-60

 

Aile Hekimi ve Andropozdaki Erkek

Yazar: Taştan K ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 61-64

 

Aile Hekimliği Uygulama Eğitimi Nerede, Ne Kadar, Nasıl ve Ne Zaman?

Yazar: Kara İH ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa No.: 65-71