2010 Sayı - 1

Yıl: 2010 Cilt: Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

İnvaziv Tedavi Uygulanmış Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Prognostik Belirteçler

Yazar: Erdoğu İ ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa No.: 1-7

 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalına Başvuran İshalli Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Oğuztürk H ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa No.: 8-11

 

Metabolik Sendrom, Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Sağlıklı Bireylerin Sosyodemografik, Antropometrik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yazar: Demir D ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa No.: 12-19

 

İleri Sol Av Kapak Yetersizliği Olan Doğuştan Düzeltilmiş Transpozisyonlu (L-TGA) Hastalarda Operasyon Zamanının Belirlenmesindeki Zorluklar: Olgu Sunumu

Yazar: Erden İ ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa No.: 20-23

 

Orta Kulak Tüberkülozu: Olgu Sunumu

Yazar: Güçlü Güven D ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa No.: 24-27

 

Kronik Orta Kulak Enfeksiyonuna Sekonder Olarak Ortaya Çıkan Transvers Sinüs Trombozu ve Psöudotümör Serebri: Olgu Sunumu

Yazar: Okur M ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa No.: 28-31

 

Krom Pikonilat Alımından Kaynaklanan Karaciğer Toksitesi

Yazar: Baltacı D ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa No.: 32-34

 

Datura stramonium denenmesi sonucu Antikolinerjik sendrom: Olgu Sunumu

Yazar: Celbek G ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa No.: 35-37

 

Sağ Akciğer Rüptüre ve Karaciğer İntakt Kist Hidatiğinde Tek Aşamalı Transtorasik Yaklaşım

Yazar: Karapolat S ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa No.: 38-40

 

İnsan Sağlığı Açısından Biyokütle Enerjisi ve Miscanthus x giganteus

Yazar: Aktürk Z ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa No.: 41-45

 

Akut böbrek yetmezliği

Yazar: Tanrıverdi MH ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa No.: 46-52

 

Birinci Basamakta Epidermal Prekanseröz Lezyonlara Yaklaşım

Yazar: Tanrıverdi MH ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa No.: 53-56