2016 Sayı - 2

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Mesleklerarası İşbirliği için Gönüllülük: Litvanya Toplum Hemşireleri ve Aile Hekimlerinin Tutumları

Yazar: Liseckiene I ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 72-79

 

Bir Üniversite Hastanesinde Çoklu Antibiyotik Dirençli Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonları İçin Risk Faktörleri-Bir Vaka-Kontrol Çalışması

Yazar: Ustun C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 80-85

 

Pulmoner Emboli Tanısında D-Dimer, Fibrinojen ve D-Dimer / Fibrinojen Oranının Rolü

Yazar: Yılmaz S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 86-91

 

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Obez Hastaların Tiroid Hormon Düzeylerinin ve Tiroid Ultrasonlarının Değerlendirilmesi

Yazar: Yılmaz A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 92-99

 

Romatoid Artritli Hastalarla, Tip 2 Diabetik Hastaların Uyku Bozuklukları Açısından Karşılaştırılması

Yazar: Yaşar Bilge NŞ ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 100-103

 

Hastalarda Hekim Algısına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hekim İlişkili Sağlık Hizmeti Algılama

Yazar: Heybet M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 104-113

 

Sağlık Personelinin Sağlık Okuryazarlığı Kavramı Hakkındaki Bilgi Düzeyi

Yazar: Durmaz Y ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 114-117

 

Ankara Merkezinde Çalışan 40 Yaş ve Üstü Aile Hekimlerinin Kanser Taramalarını Kendilerine Yaptırma Oranları

Yazar: Tekiner AS ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 118-123

 

Afyonkarahisar İlinde Evlerinde Yaşayan 85 Yaş ve Üstü İleri Yaşlıların Genel Yaşam Koşullarının Değerlendirilmesi

Yazar: Şişe Ş ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 124-131

 

Sigara Bırakma Başarısında; Çay, Kahve, Alkol İçme Alışkanlıklarının, Kilo Alma Korkusunun ve Tedavi Yöntemlerinin Rolü

Yazar: Fidancı İ ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 132-136

 

Aile Hekimlerinin Aile Danışmanlığı Hakkındaki Görüş ve Önerileri

Yazar: Taştan K ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 137-140

 

Babalarda Doğum Sonu Depresyonu ve Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi

Yazar: Ceyhun Peker GC ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 141-146

 

DERLEME MAKALE

Bergama’da İki Bin Yıllık Bir Hastane ve Bir Hekim: Asklepion ve Galen

Yazar: Kuşkonmaz ŞM ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa No.: 147-150