2016 SAYI - 3

 

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 3

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Aile Hekimliği Poliklinik Hastalarının Son 3 Yıl Retrospektif Değerlendirilmesi

Yazar: Fidancı I ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: Sayfa No.: 151-157

 

Tanı Almamış Tip 2 Diyabet İçin Bir Tarama Metodu Olarak Fin Diyabet Risk Anketi (FINDRISK) Uygulanabilir mi?

Yazar: Kutlu R ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa No.: 158-166

 

Sağlık Kuruluna Başvuru Nedenlerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Benli RA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa No.: 167-172

 

Diz Osteoartritinde Kapsaisin Fonoforezin Etkisi ve Birinci Basamakta Erken Kullanılabilirliği: Randomize Kontrollü Bir Çalısma

Yazar: Durmuş D ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa No.: 173-180

 

Bolu İl Merkezinde Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Çocuklarda Anemi Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Yazar: Erkuran N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa No.: 181-186

 

Tip 2 Diyabet Hastalarında Psikolojik Belirtilerin İncelenmesi

Yazar: Kızıltaş Ö Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa No.: 187-194

 

Güneydoğu Anadolu Kırsalında Yaşayan Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı Değerlendirilmesi: Kesitsel Saha Çalışması Sonuçları

Yazar: Öztürk BA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa No.: 195-201

 

Uluslararası Değişim Programları Genç Aile Hekimlerinin Kişisel ve Profesyonel Gelişimlerine Olumlu Etki Etmektedir

Yazar: Çoşkun MD ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa No.: 202-207

 

Türkiye’de Büyüyen Tehlike: Esrar

Yazar: Öztürk AB Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa No.: 208-213

 

OLGU SUNUMU

MEFV Geni 761_764dupCCGC p.Asn256Argfs70, c.761_764dupCCGC Mutasyonlu Türkiyeden Bir Aile, Onların Klinik Özellikleri ve Literatür Taraması

Yazar: Eroz R ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa No.: 214-217