2020 Sayı-2

Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Türkiye’de Aile Hekimlerinin İş Yükü Ve Hizmet Analizi: Bir Günlük Fotoğraf

Yazar: Yavuz E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 175-182

 

Somatik Belirtilerin Sosyodemografik ve Klinik Özellikler İle İlişkisi

Yazar: Tan Y ve Şahin EM Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 183-190

 

Evde Hasta Bakımı Yapan Kişilerin Karşılaştığı Zorluklar: Geçerli Bir Ölçek Aracılığıyla Elde Edilen Verilerin Analizi

Yazar: Evmez M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 191-199

 

Türkiye’de Evde Sağlık Bakım Hizmetleri: Bolu Örneği

Yazar: Demirkol ME ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 200-207

 

Türkiye’nin Kuzeydoğusundaki Lenfoid Neoplazm Vakalarının Dağılımı: 1136 Vakanın Dünya Sağlık Örgütü Sınıflamasına Göre Retrospektif İncelenmesi

Yazar: Sagnak Yilmaz A ve Cobanoglu U Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 208-215

 

Yoğun Bakıma Kabul Edilen Sepsisli Geriatrik Hastalarda Polifarmasinin Prokalsitonin Değerlerine Olan Etkisi

Yazar: Demir İ ve Yılmaz I Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 216-222

 

P2/MS ve AFP'nin Hepatoselüler Kanser Nüksünü Öngördürmedeki Yeri

Yazar: Topal F ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 223-226

 

Onkolojik Palyatif Bakım Servisi’nde Yatan Hastaların Bakımını Üstlenen Bireylerin Algılanan Stres Düzeylerinin ve Strese Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Yazar: Ayraler A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 227-235

 

Sağlık Alanında Metin Madenciliği Yöntemi

Yazar: Toplu SG ve Cangür Ş Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 236-246

 

Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

Yazar: Daye MA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 247-252

 

Aile Hekimlerinin Oosit Kriyoprezervasyonu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar: Demir Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 253-260

 

Ankara’da Bir Kadın Doğum Hastanesine Başvuran Gebelerde Sigara Kullanımı ve Sigara Dumanından Pasif Etkilenme Durumlarının Araştırılması

Yazar: Erbaş G ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 261-269

 

Proliferatif Vitreoretinopatilerde Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız

Yazar: Koç H Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 270-275

 

Hemodiyaliz Hastalarında Bedensel Duyumları Büyütme ve Somatizasyon

Yazar: Özsoy F ve Kutlu M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 276-281

 

Adölasan Annelerin Doğum Sonu Cinsel Yaşam Kalitesi: Kesitsel Bir Çalişma

Yazar: Ünal Aslan KS ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 282-289

 

Aşırı Kilolu ve Obez Bireylerde Kulak Akupunkturu ve NLP Uygulamalarının Kilo Verme Üzerine Etkinliğinin Karşılaştırılması

Yazar: Taştan K ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 290-295

 

Karabük İlindeki; Gebelerin, Gebe Yakınlarının, Sosyal Çevrelerinin ve Sosyo-Ekonomik Şartlarının Doğum Şekline Etkileri

Yazar: Mutlu S ve Yurtçu E Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 296-300

 

Hastane İşletmelerindeki Yöneticilerin Maliyet Analizinin Kullanım Alanları Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Bozdemir E ve Arslan Çilhoroz İ Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 301-312

 

EDİTÖRE MEKTUP

Aile Yaşam Döngüsü

Yazar: Cihan FG Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 313-315

 

DERLEMELER

Çocuklarda COVID-19 Hastalığı: Klinik Seyir, Tanı ve Tedaviye Genel Bakış ve Literatür Verilerinin Derlemesi

Yazar: Kılıçaslan Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 316-325

 

Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporları: 2015’den 2019’a Neler Değişti?

Yazar: Böcek Aker E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 326-333

 

OLGU SUNUMLARI

Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi Sonrası Gelişen Omuz Ağrısında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Bir Vaka Sunumu

Yazar: Aktan B ve Akbayrak T Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 334-337

 

Çocukluk Çağı ve Ergenlik Döneminin Nadir Primer Baş Ağrıları: Hekimler için Pratik İpuçları

Yazar: Öksüz N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 338-343

 

HABER

Türkiye’de COVİD-19 Salgın Sürecinde Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi

Yazar: Durduran Y ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa No.: 344-346