2013 Sayı - 3

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Aile Hekimlerinin Kullandıkları Bilgi İşlem Uygulamaları İle İlgili Düşünceleri

Yazar: Kılınç AS ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 1-4

 

Elazığ Harput Devlet Hastanesi Çalışanlarında Hepatit B ve C Seroprevalansı

Yazar: Gülaçtı U ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 5-8

 

Evde Sağlık Hizmetleri Alan Hastaların Özellikleri ve Bakım Verenlerin Beklentileri

Yazar: Çayır Y ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 9-12

 

Genel Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastalarda AFP, CEA, CA19-9, CA125 ve PSA Düzeylerinin Analizi

Yazar: Sürmegözlüer O ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 13-17

 

Pankreas Adenokarsinomunda Anjiogenetik Aktivite ve Cox-2 Ekspresyonunun Prognostik Önemi

Yazar: Paksoy S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 18-23

 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Uygulanan Eğiticilerin Eğitimi Etkinliğinin Araştırılması

Yazar: Geyik MF ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 24-28

 

Bir Üniversite Hastanesindeki Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi

Yazar: Karataş A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 29-33

 

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği’ne Başvuran Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Dirençleri

Yazar: Geçit İ ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 34-37

 

Karpal Tünel Sendromu Hastalarında Ağrı ve Yeti Yitiminin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

Yazar: Öztürk A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 38-43

 

Nadir Bir Neonatal Karaciğer Yetmezliği Nedeni: Neonatal Hemokromatozis

Yazar: Uluca Ü ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 44-47

 

ST Elevasyonu ile Acile Başvuran Sıradışı bir Deli Bal Zehirlenme Olgusu

Yazar: Alemdar R ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 48-50

 

Larsen Sendromu: Yenidoğan Döneminde Literatür Eşliğinde Bir Olgu Sunumu

Yazar: Sarman H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 51-54

 

Chiari 1 Malformasyonuyla İlişkili Öksürük Başağrısı

Yazar: Dikici S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 55-57

 

Lökositoklastik Vaskulit ve Membrano-proliferatif Glomerulonefrit Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

Yazar: Akgün C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 58-61

 

Romatoid Artrit’in Koroner Arter Hastalığı ve Kalp Yetersizliği İle İlişkisi

Yazar: Bulur S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 62-65

 

Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi

Yazar: İçmeli C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 66-75

 

Yüksek Riskli Gebelikleri Belirlemede Down Sendromu Tarama Belirteçleri ve HLA-G

Yazar: Bıyık İ ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa No.: 76-82