2018 Sayı-3

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hasta ve Sağlık Çalışanlarının Meme Sağlığı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yazar: Özkan Pehlivanoğlu ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 260-263

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrencilerinin Mobil Sağlık Uygulamalarını Kullanımı

Yazar: Döner Güner P ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 264-268

 

Sigara İçenlerde Nazal Mukosiliyer Aktivitedeki Değişimler

Yazar: Solak İ ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 269-275

 

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Durumlarının ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yazar: Sönmez CI ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 276-281

 

Tıp Fakültesi Birinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları, Anksiyete Düzeyleri ve 4207 Sayılı Kanun Hakkındaki Tutumları

Yazar: Baştürk M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 282-288

 

Pasif Sigara İçen Çocuklarda Apoptozis Biyobelirteci Olarak Serum M30 Ve M65 Protein Düzeyleri

Yazar: Shermatov K ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 289-293

 

2 Yaş Altı Çocuklarda Kafa Travmasının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin

Yazar: Turan Sönmez F ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 294-297

 

Düzce İli Çocuk Evlerinde Kalan Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Yazar: Yektaş Ç ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 298-304

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2011 ile 2015 Yılları Arasındaki Partikül Madde ve Kükürt Dioksit Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Yılmaz M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 305-310

 

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastası Çocuğa Sahip Ebeveynlerde Kaygı, Başetme ve Sosyal Destek

Yazar: Zengin O ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 311-317

 

Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Empati ve Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Şahin S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 318-325

 

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların D Vitamini Seviyeleri

Yazar: Açık S ve Yakıncı MC Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 326-332

 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Yaşlı Kadın ve Erkek Bireylerde Kuadriseps Kas Kuvveti ve Kinezyofobinin Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Yazar: Özel A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 333-340

 

Esansiyel Trombositozlu Hastalarda İskemi-Modifiye Albumin Düzeyleri

Yazar: Ersoy E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 341-346

 

Deneysel Künt Duodenum Yaralanmalarında Hiperbarik Oksijen Tedavisi ve Timokinon’un Etkisi

Yazar: Güneş AE ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 347-353

 

Pro-Enflamatuvar Sitokin IL-1ß'nın İnsan Akciğer Kanseri Hücrelerinde Urotensin II Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisi

Yazar: Okuyan HM ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 354-359

 

Gül Yağının Sıçanlarda Penisilin İle Tetiklenen Epileptiform Aktivite Üzerine Etkileri: Elektrofizyolojik Bir Çalışma

Yazar: Ankaralı S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 360-368

 

Bakteriyel Konjonktivit Etkenlerinin Rutinde Kullanılan Antibiyotiklere İnvitro Duyarlılıkları

Yazar: Çakmaklıoğulları M ve Çakmaklıoğulları EK Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 369-372

 

“İdeal Tıp Eğiticisi”: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilişsel Kurguları

Yazar: Karadağ E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 373-380

 

Apikal Pelvik Organ Prolapsusunda Sakrospinöz Ligaman Fiksasyonu ve Uterosakral Ligaman Fiksasyonu Ameliyatlarının Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması

Yazar: Sukgen G ve Ellibeş Kaya A Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 381-386

 

Östrojen-Progesteron Reseptörü Pozitif ve Aksiller Lenf Nodu Negatif Meme Kanseri Tanılı Hastalarda Ki-67 Proliferasyon İndeksi

Yazar: Bolat Küçükzeybek B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 387-394

 

Verbascum antinori  Bitkisinin Antibakteriyal Aktivitesi

Yazar: Dülger B ve Dülger G Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 395-398

 

OLGU SUNUMU

Süperior Vena Kava Sendromu ve Kollateral Yolakların Bir Olgu Üzerinden Tartışılması

Yazar: Çetin Tuncez H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 399-403

 

Nadir Görülen Bir Olgu: Mesane İçinde Taşlaşmış Geç Kurşun Migrasyonu

Yazar: Baba D ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 404-407

 

DERLEME MAKALE

Hastalık Maliyet Analizinin Bibliyometrik ve Doküman Açısından İncelemesi

Yazar: Bozdemir E ve Taşlı M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 408-419

 

İn Vitro Fertilizasyon ve Akupunktur

Yazar: Çayır Y ve Gürsoy PG Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa No.: 420-423