2021 Sayı-1

Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRE MEKTUP

Tiroid Bezinin Primer Kavernöz Hemanjiyomu

Yazar: Yılmaz F ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 1-3

 

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Şiddetli COVID-19 Pnömonisinde Favipiravir Tedavisinin Etkinliği: Tek Merkez Deneyimi

Yazar: Dheir H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 4-10

 

Acil Servisten İstenen Genel Cerrahi Konsültasyonları: Pandemi ve Pandemi Dışı Dönemin Analizi

Yazar: Uludağ SS ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 11-17

 

ABO Kan Gruplarıyla SARS-COV-2 Enfeksiyonunun Neden Olduğu COVID-19 Hastalığı Arasındaki İlişki

Yazar: Kirişçi Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 18-23

 

Üniversite Öğrencilerinde Yeni Tip Corona Virus Pandemisinde Davranış, Kaygı Ve Stress Durumunun Değerlendirmesi

Yazar: Emre N ve Sarı T Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 24-29

 

Testis Torsiyonunda Rapamisin Tedavisinin Antioksidan Enzim Değişiklikleri ve AgNOR Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Kabaklıoğlu M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 45-54

 

Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Nazal Mukosiliyer Aktivitenin Değerlendirilmesi

Yazar: Karali E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 55-59

 

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları, Beden Kitle İndeksleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

Yazar: Gayef A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 60-67

 

Kolelitiazis Olmadan Gelişen Koledokolitiazis Hastalarının Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi Sonrası Kolesistektomisiz Takibi

Yazar: Muhammedoğlu B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 68-73

 

Down Sendromlu Hastalarda Kalıtsal Protrombotik Risk Faktörlerinin Sıklığı

Yazar: Damar İH ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 89-93

 

Erkek Üniversite Personelinin Erişkin Kanserler ve Kanser Taraması Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeyi 

Yazar: Sevinç N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 94-100

 

Trombosit Kitle İndeksi, Plt/Mpv Oranı ve Diğer Hemogram Parametrelerinin Acil Servise Başvuran Covıd-19 Hatalarında Tanısal Değeri

Yazar: Seyhan ES ve Yasak İH Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 101-107

 

Acil Servise Başvuran Adli Vakaların COVID-19 Pandemisindeki Değişimi

Yazar: Savrun A ve Aydın İE Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 108-113

 

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Plazma Ghrelin, Omentin-1 Düzeyleri ve İnsülin Dirençlerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Biçer Ü ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 114-121

 

Boğaz Ağrısında Mıstık Skoru ve Modifiye Centor Skoru’nun Kullanımının Değerlendirilmesi

Yazar: Aslaner H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 122-129

 

Kalp-Cep Telefonu Mesafesinin Dolaşım Sistemine Etkileri

Yazar: Aydın F ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 130-134

 

Klippel-Feil Sendromlu Hastalara Klinik Yaklaşım

Yazar: Kaya M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 135-140

 

Türkiye'nin Doğusunda Üçüncü Basamak Bir Hastanede İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Yazar: Erdoğan E ve Akbulut ML Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 141-148

 

West Sendromlu Hastaların Prognostik Değerlendirilmesi: Retrospektif Gözlemsel Çalışma

Yazar: Turay S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 149-155

 

OLGU SUNUMU

Diş Hekimliğinde Öğürme Refleksinin Önlenmesinde Hipnozun Kullanımı: İki Olgu Sunumu

Yazar: Taştan K ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 156-159

 

DERLEME

Kan Grupları COVID-19’a Karşı Koruyucu Mu?

Yazar: Beyazçiçek Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 160-167


DÜZELTME

Erratum: Examination of Systemic Inflammation Related Hemogram Biomarkers in Children and Adolescents with Generalized Anxiety Disorder

Yazar: Yurteri N ve Şahin İE Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa No.: 168