2017 Sayı-3

Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Malign Melanom Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Güneşten Korunma Hakkındaki Tutumları

Yazar: Ağadayı E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 177-182

 

Eskişehir İlinde Koku Bozukluğu Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Yazar: Kökoğlu B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 183-187

 

Engelli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi

Yazar: Mıdık Özpak A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 188-195

 

Akut Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Protein Karbonil Seviyesinin Tanısal Değeri

Yazar: Günaydın M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa No.: 196-201

 

Hatay İlinde Üniversite Hastanesi Endokrin Polikliniğine Başvuran Diyabet Hastalarının Bitkisel Ürün Kullanımı

Yazar: Pınar N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 202-206

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Kan Parametrelerinin İncelenmesi

Yazar: Üskül H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 207-212

 

Genç Kızlarda Analjezik Kullanımı ve Dismenore

Yazar: Öksüz E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 213-221

 

Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Malnutrisyon

Yazar: Küçük EÖ ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 222-227

 

Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Birimi’ne Başvuran Hastaların Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi

Yazar: Yektaş Ç ve ark.Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 228-232

 

Gamma İnterferon Salınım Testi İle Latent Tüberküloz İnfeksiyonunun Araştırılması

Yazar: Çalışkan E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 233-236

 

Senkop ile Gelen Olgularda Elektrokardiyografik ve Ekokardiyografik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Yazar: Güneysu F ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 237-242

 

Kolesistektomi Sonrası Rutin Histopatlojik Safra Kesesi İncelemesi Gerekli Mi? Tek Merkezdeki 1366 Kolesistektomi Spesmeninin Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazar: Uysal E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 243-249

 

Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar: Çelebi E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 250-256

 

Evde Bakım Yapılan Hastalarda Geriatrik Depresyon Düzeyinin Belirlenmesi: Türkiye’de Bir Araştırma

Yazar: Kitapçı H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 257-263

 

Elli Yaş Üstü Bireylerin Kolorektal Kanser Risklerinin ve Dışkıda Gizli Kan Testi Yaptırma Konusundaki Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar: Bulduk S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 264-273

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dermatoloji Kliniğine Kutanöz Leishmaniasis Tanısı ile Kabul Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Yazar: Sener S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 274-277

 

OLGU SUNUMU

Belirsiz Dış Genitalli Bir Hastada, Biotidinaz Eksikliği Eşlik Eden SRD5A2 Geninin Ekzon 3'ünde Yeni Bir p.Arg179Ser (c.537 G> T) Heterozigot Mutasyonu

Yazar: Bolu S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa No.: 278-282