2020 Sayı-Özel Sayı

Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

KISA BİLDİRİMLER

Sağlık Hizmeti, Yönetsel ve Akademik Boyutuyla Pandemi Süreci

Yazar: Gamsızkan Z Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 347-349

 

Düzce Tıp Fakültesi Dekanlığı Pandemi Süreci Deneyimleri

Yazar: Büken B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.:350-353

 

Pandemi Sürecinde Düzce Üniversitesi Hastanesi: Başhekimlik Yönünden

Yazar: Akcan FA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.:354-357

 

COVID-19 Pandemisinde Enfeksiyon Kontrolü

Yazar: İnce N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 358-360

 

Göğüs Hastalıkları Kliniği, Pandemi Tecrübeleri

Yazar: Annakkaya AN ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 361-363

 

Düzce Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinin COVİD-19 Pandemi Deneyimleri

Yazar: Sezen G ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 364-368

 

COVİD-19 Pandemisinde Düzce Üniversitesi Yoğun Bakım Pratiği

Yazar: Akbaş T ve Eşbah AÜ Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 369-371

 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve Pandemi Süreci

Yazar: Sultanoğlu H Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 372-373

 

Düzce COVID 19 PZR Testleri Nerede, Nasıl, Hangi Koşullarda Çalışılıyor?

Yazar: Öztürk CE ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 374-377

 

COVID-19 Pandemi Sürecinde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Yazar: Güçlü D ve Unlu EN Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 378-380

 

COVID-19 Pandemisinde Düzce Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Pratiği

Yazar: Eşbah O Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 381-382

 

Pandemi Sürecinde Nefroloji ve Hemodiyaliz Hastalarının Yönetimi – Düzce Üniversitesi Deneyimleri

Yazar: Öneç K Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 383-385

 

COVID-19 Pandemi Sürecinde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Yazar: Sultanoğlu TE ve Ataoğlu S Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 386-387

 

Pandemi Polikliniğinde Asistan Olmak

Yazar: Danışman D ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 388-390

 

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Pandemi Süreci

Yazar: Samancı VM Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: Özel Sayı Sayfa No.: 391-393