2019 Sayı-2

Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

TAM SAYI

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Öğrenci Gözüyle Klinik Öncesi Dönemde Birinci Basamak Deneyiminden Kazanımlar

Yazar: Apaydın Kaya Ç ve Sarıkaya Ö Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 163-170

 

Aile Hekimliği Asistanlarının Eğitim Ortamı ile İlgili Algıları ve Bu Algıları Etkileyen Faktörler

Yazar: Taştan K ve Kuran E Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 171-176

 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Meme Kanseri Farkındalığı ve Kendi Kendine Meme Muayenesi

Yazar: Karaman FB ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 177-182

 

Adölesanlarda Kronik Göğüs Ağrısı: Yalnızca Medikal Değil Sosyal Bir Problem

Yazar: Kayalı Ş ve Tekin O Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 183-189

 

Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri ve Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Doktorların Adli Raporlar Konusundaki Bilgi ve Tutumları

Yazar: Demir V ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 190-194

 

Düzce Üniversitesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Erişkin Hastaların Acile Başvurma Nedenleri ve İlişkili Faktörler

Yazar: Sönmez CI ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 195-201

 

Diş Hekimlerinin HIV/AIDS ve Oral Lezyonlar Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yazar: İnce N Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 202-207

 

Postmenopozal Kadınlarda Obesite ve Kardiyovasküler Risk İlişkisi

Yazar: Erten Bucaktepe PG ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 208-216

 

Düşme Şikâyeti ile Acil Servise Başvuran 65 Yaş ve üzeri Hastaların Düşme Nedenleri ve Risk Faktörlerinin Araştırılması

Yazar: Gökçek MB ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 217-226

 

Bir Üniversite Hastanesinin Endokrinoloji Bölümünde Tedavi Gören Diabetli Hastalarda İlaç Uyumu

Yazar: Delibaş H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 227-234

 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Polikliniklerinin Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar: Yıldırım H ve Mayda AS Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 235-241

 

Kalp Yetersizliği Olan Geriatric Hastalarda Kemik Mineral Dansitometri ve Kalça Kırıklarının Değerlendirilmesi

Yazar: Arslan AK ve Tolunay H Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 242-246

 

Tek Seviye Lomber Disk Hernisi ve Çok Seviyeli Lomber Spinal Stenoz Hastalarında Sistemik İnflamasyon Varlığının Araştırılması

Yazar: Polat Ö ve Tuncer C Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 247-252

 

Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Gövde Eğitiminin Gövde, Üst ve Alt Ekstremite Motor Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Tabakalı Randomize Kontrollü Çalışma

Yazar: Numanoğlu Akbaş A ve Kerem Günel M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 253-259

 

Cavalieri Prensibi İle Hesaplanan Kronik Subdural Hematom Hacminin Değerlendirilmesi

Yazar: Karakaya Z ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 260-268

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Duygu Düzenleme ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi

Yazar: Baykal S ve Nalbantoğlu A Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 269-273

 

Yeni ve Nadir Mutasyonlu FMF Hastalarında Kardiyak Tutulum

Yazar: Damar İH ve Eröz R Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 274-277

 

Plantar Fasiitte Radyal Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinde İki Farklı Doz Uygulamasının karşılaştırmalı Klinik ve Fonksiyonel Sonuçları

Yazar: Arıcan M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 278-284

 

Genişletilmiş Baskınlık Durumunda Uygun Yöntem Seçemi için Temel Bir Yaklaşım

Yazar: Sungur MA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 285-294

 

Giresun Bölgesi Deri Prick Testi Sonuçlarının Kapsamlı Analizi

Yazar: Oğuz ID ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 295-301

 

Gebelikle İlişkili Bel Ağrısında Risk Faktörleri

Yazar: Yetişgin A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 302-307

 

Müzik Terapinin Dental Cerrahi Öncesi Dental Anksiyete ve Vital Bulgular Üzerine Etkisi

Yazar: Kocaman G ve Çetin Benli N Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 308-313

 

Acil Serviste Basitleştirilmiş Pulmoner Emboli Ciddiyet İndeksi’nin Mortaliteyi Öngörmesinin Değerlendirilmesi

Yazar: Akyol PY ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 314-319

 

OLGU SUNUMU

Birinci Basamakta Lyme Artriti; Olgu Sunumu

Yazar: Çelik Güzel E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 320-324

 

Pnömosistis Jirovecii Enfeksiyonu Tanısı Alan Nefrotik Sendrom Olgusu

Yazar: Erçelik M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa No.: 325-328