2020 Sayı-3

Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

COVID-19 Enfeksiyonunda Meteorolojik Parametrelerin Rolü

Yazar: Ince N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 394-399

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteyle İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yazar: Önder ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 400-405

 

Rat Overlerinde Doksorubisinin Neden Olduğu Toksik Hasara Karşı Dehidroepiandrosteronun (DHEA) Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

Yazar: Sakin ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 406-413

 

Acil Tıp Asistanlarının Lokal Anestetik Sistemik Toksisitesine İlişkin Bilgi Düzeyleri: Kesitsel Bir Çalışma

Yazar: İlhan B ve Demir MC Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 414-419

 

Geçerli ve Güvenilir Türkçe Aşı Karşıtlığı Ölçeği Geliştirilmesi

Yazar: Kılınçarslan MG ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 420-429

 

Bir Üniversitenin Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde Aşı Reddi

Yazar: Nas MA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 430-434

 

Erken Çocukluk Çağı Obezitesinde 2016'dan 2019'a Değişiklikler ve Etkili Faktörler

Yazar: Ardıç C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 435-442

 

Akut Karbonmonoksit Zehirlenmesi olan Hastalarının Klinik ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Yazar: Kavak N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 443-450

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Çocuk Gastroenteritlerinde Rotavirus Sıklığı

Yazar: Guzelcicek A ve Aydın S Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 451-455

 

Diyabetik Hastalarda Peripapiller Sinir Lifi Kalınlığını Etkileyen Demografik Faktörlerin Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi

Yazar: Arıcan N ve Tunç M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 456-462

 

Cilt Kanserlerinin 20 Yıllık Retrospektif Analizi: Birinci 10 Yıl İle İkinci 10 Yılın Karşılaştırılması

Yazar: Derebaşınlıoğlu H ve Karaca SN Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 463-472

 

Jinekolojik Robotik Cerrahi: Kadınlar İçin Anlamı

Yazar: Kurt G ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 473-480

 

Oral Liken Planus ve Skuamöz Hücreli Karsinom Olgularında Langerhans Hücre Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

Yazar: Yıldız P ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 481-485

 

Diyabetik Polinöropati Risk Faktörleri

Yazar: Demirel EA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 486-491

 

Göğüs Ağrısı Olan Çocuklarda Standart Bir Ölçek Kullanılarak Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Araştırılması

Yazar: Uzunoğlu M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 492-497

 

Asistan Hekimlerin Olumsuz İlaç Reaksiyonları Konusundaki Bilgi ve Tutumları

Yazar: Çadırcı D ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 498-502

 

Diskezisi Olan ve Olmayan Bebeklerin Anneleri Arasındaki Psiko-Sosyal Farklılıkları Anlamak

Yazar: Çiçek AU ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 503-510

 

Ozon Tedavisinin Termal Yanık Yara İyileşmesine Etkisi; Deneysel Bir Çalışma

Yazar: Peker K ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 511-518

 

Meme Kanserli Hastalarda Serum Seladin-1/DHCR24 Düzeyinin Araştırılması

Yazar: Önmez A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 519-524

 

Septorinoplasti Ameliyatlarında Trigeminokardiyak Refleks, QT, QTc ve Anestezi İlişkisi

Yazar: Konuk İD ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 525-533

 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuk Ve Ergenlerde Sistemik İnflamasyon İlişkili Hemogram Biyobelirteçlerinin İncelenmesi

Yazar: Yurteri N ve Şahin İE Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 534-538

 

Eşik Altı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Dikkatsizlik Baskın Görünümünde (DEHB-I) Olan Çocuklar Duyu Bütünleme Terapisi İle Tedavi Edilmeli Mi? Bir Vaka Kontrol Çalışması

Yazar: Doğru H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 539-545

 

Lapatoskopik Kolesistektomi Sırasında veya Sonrasında Teşhis Edilen İncidental Safra Kesesi Kanseri, Biz Ne Yaptık?

Yazar: Sapmaz A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 546-550

 

Primer Dismenore ile Baş Etmek için Kullanılan Yöntemler ve Kinezyofobinin Ağrı Şiddeti ile İlişkisi

Yazar: Doğan H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 551-556

 

OLGU SUNUMLARI

Sigara Bağımlılığında Aile Terapisi: Olgu Sunumu

Yazar: Gedik Tekinemre I ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 557-560