2010 Sayı - 3

Yıl: 2010 Cilt: Sayı: 3

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Multipl Sklerozda Fokal Lezyonların Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi

Yazar: Çubuk R ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa No.: 1-5

 

Kolonoskopi Sonuçlarımızın Retrospektif Analizi

Yazar: Yaşar M ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa No.: 6-9

 

Tekrarlayan Pnömoni Kliniğinin Nadir Nedeni: Geç Tanı Koyulan Bochdalek Hernisi

Yazar: Sekmenli T ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa No.: 10-12

 

Dissemine Süperfisyel Aktinik Porokeratoz: Olgu Sunumu

Yazar: Küçükçakır O ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa No.: 13-15

 

Osgood-Schlatter Hastalığı Olgu Sunumu

Yazar: Kıreker Köylü O ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa No.: 16-18

 

Aort ve Mitral Kapak Replasmanı Yapılmış Kalp Yetmezliği Olan Bir Hastada Tesadüfen Saptanan Kor Triatriatum Dexter

Yazar: Basar C ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa No.: 19-21

 

Acil Serviste Ayak Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Aort Disseksiyon Olgusu

Yazar: Korkut S ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa No.: 22-24

 

Cerrahi Alan İnfeksiyonları

Yazar: Özaydın İ ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa No.: 25-28

 

Kanıta Dayalı Tıp Laboratuvar Testleri ve Preanalitik Değişkenler

Yazar: Turhan B ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: Sayfa No.: 29-33

 

Hepatosellüler Karsinomda, Hiperkolesterolemi, Hipoglisemi ve Trombositoz Birlikteliği

Yazar: Şener SY ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: Sayı: Sayfa No.: 34-35