2011 Sayı - 2

Yıl: 2011 Cilt: Sayı: 2

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Dünyada Tüberküloz'un Tarihi

Yazar: Barış Yİ Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa No.: 1-4

 

ICPC Kodlama Kursunun Çeşitli Sağlık Personellerindeki Başarısı.

Yazar: Alp HH ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa No.: 5-8

 

Düzce ilinde Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Aile Hekimi ve Muayenehanesi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi; Pilot Çalışma

Yazar: Baltacı D ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: Sayı: 2 Sayfa No.: 9-15

 

Brusellozlu Hastaların Serum İnterlökin–12 ve İnterferon Gama Düzeylerinin Saptanması ve Bruselloz Tanısındaki Rollerinin Araştırılması

Yazar: Gül S ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: Sayfa No.: 16-18

 

Kronik İmmun Trombositopenik Purpurada splenektomi Öncesi Tc-99m Sülfür Kolloid Sintigrafisi Gerekli mi?

Yazar: Ilçe HT ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: Sayı: Sayfa No.: 19-22

 

Elektrik Çarpmasına Bağlı Gelişen Akut Miyokard Enfarktüsü.

Yazar: Uzkeser M ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: Sayı: 2 Sayfa No.: 23-25

 

Akut Koroner Sendromda Eş Zamanlı İki Koroner Damarda Trombüs Görülmesi: Üç Olgu Sunumu

Yazar: Bulur S ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: Sayı: 2 Sayfa No.: 26-29

 

Bitter Honey Intoxication and Hazardous Arrhythmias: Two Cases

Yazar: Ozturk S ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: Sayı: Sayfa No.: 30-32

 

Postpartum dönemde gelişen spontan koroner arter diseksiyonu

Yazar: Çağlar O ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa No.: 33-34

 

Fournier Gangreni: olgu sunumu

Yazar: Özer Y ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa No.: 35-37

 

Kan ve Kan Ürünleri Nakli ile Bulaşan Enfeksiyonlar

Yazar: Tekin A. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa No.: 38-45