2012 Sayı - 1

Yıl: 2012 Cilt: Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Editöre Mektup

Yazar: Ünlüoğlu I  Dergi: Konuralp Tip Dergisi  Yıl: 2012  Cilt: 4  Sayı: 1  Sayfa No.: 1

 

Üreme Çağındaki Obez Kadınlarda hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin İncelenmesi

Yazar: Kara İH ve ark.Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa No.: 1-7

 

Bin Dokuz Yüz Sünnet Olgusunda Komplikasyonların Retrospektif İncelenmesi

Yazar: Özkan A ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa No.: 8-12

 

Van Gölü havzasında 0–18 yaş grubu çocuklarda Sitomegalovirus, Rubella ve Toksoplazma seroprevalansı

Yazar: Okur M ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa No.: 13-16

 

Birinci Basamak ve Hastanede Çalışan Hemşirelerde Anksiyete, Depresyon ve Hayat Kalitesi

Yazar: Muşlu C ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa No.: 17-23

 

Over Kanserini Taklit Eden Tüberküloz Peritonit: Olgu Sunumu

Yazar: Tuna N ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa No.: 24-27

 

Toplum İçi Kişiden Kişiye KKKA Geçişi: Dört Olgu

Yazar: Öztürk DB ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa No.: 28-31

 

Herpes Ensefaliti: Olgu Sunumu

Yazar: Çalıkoğlu Ç Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa No.: 32-34

 

Testis torsiyonu: Olgu sunumu

Yazar: Memik Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa No.: 35-37

 

Erkeklerde Nadir Görülen Yumuşak Doku Tümörü: Agresif Anjiyomiksom

Yazar: Özkan ÖF ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa No.: 38-40

 

Kardiyak Tamponat Sonrası Gelişen Reekspansif Akciğer Ödemi: Olgu Sunumu

Yazar: Çelik F ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa No.: 41-43

 

Metastatik Over Kanserlerini Değerlendirmede PET / BT

Yazar: Köroğlu R ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa No.: 44-49

 

Benign Prostat Hiperplazisinde Lazer Uygulamaları

Yazar: Akyüz O ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa No.: 50-53