2013 Sayı -2

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Gaziantep İstasyon Aile Sağlığı Merkezi Bölgesindeki 15–49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar: Gürkaş E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No: 1-3 

 

Dağıtıcı Adalet ve Türkiye’de Yoğun Bakım Hekimlerinin Yoğun Bakım Yataklarını Paylaştırmakla İlgili Tutumları

Yazar: Akpınar A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No: 4-11

 

Aile Hekimliği Uygulamasının Diyabetli Hastaların Takibine Etkileri

Yazar: Gücük S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.: 12-16

 

Erzurum Çocuk Yuvası 0–6 Yaş Biriminde Kalan Çocukların Sosyo-Demografik Özellikleri, Davranışsal Sorunları ve Gelişim Düzeyleri

Yazar: Fidan T ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.: 17-21

 

KOAH Akut Alevlenmelerinde Saptanan Mikroorganizmalarla Hava Yolu Darlığı Arasındaki İlişki

Yazar: Yılmaz A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.: 22-28

 

Koroner kollateral dolaşım ile Palmar dolaşım arasındaki ilişki

Yazar: İslamoğlu Y ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.: 29-32       

 

Adjuvan Kemoradyoterapi Alan Meme Kanserli Hastalarda Tümör Lokalizasyonunun Akciğer Toksisitesine Etkisi

Yazar: Mutlu H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.: 33-35

 

Hastane Kaynaklı Enfeksiyonları Azaltmanın Altın Kuralı El Hijyeni: Kamu ve Özel Hastane Karşılaştırması

Yazar: Oğuz B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.: 36-42

 

Yumuşak Doku Enfeksiyonu Sonrası Beyin Absesi

Yazar: Akoz A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.: 43-46

 

Nöromusküler Koristom: Olgu Sunumu

Yazar: Erdem H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.:47-49

 

Antikolinerjik Sendroma Neden Olan Bitki Zehirlenmesi

Yazar: Aslan N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.: 50-52 

 

Turner Sendromu

Yazar: Akcan AB. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.: 53-61

 

Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: Derleme

Yazar: Bozkurt M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.: 62-69 

 

Mineral Trioksid Aggregate’ın Kompozisyonu ve Biyolojik Etkileri: Derleme

Yazar: Toptancı İR ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.: 70-74

 

Birinci Basamakta Ailevi Akdeniz Ateşine Genel Yaklaşım

Yazar: Sarı O ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa No.: 75-80

 

3. MÜLTİDİSİPLİNER AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ POSTER ÖZETLERİ

Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: