2012 Sayı - 3

Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 3

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Vasco da Gama Genç Aile Hekimleri Hareketi (Editöre Mektup)

Yazar: Akbayın ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: Sayı: 3 Sayfa No.: I 

 

Geleneksel Halk Tedavilerinin Birincil Sağlık Bakımı Üzerine Etkisi: Ön Çalışma

Yazar: Akdeniz M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa No: 1-11

 

Doğum Sonrası Kilo Kaybında Emzirmenin Rolü; Anne Plazma Ghrelin, Serum Leptin ve Lipid Düzeylerinin Anne Sütüyle İlişkisi

Yazar: Karataş Z ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt:Sayı: Sayfa No: 12-18

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Bebeklerin Annelerinde Stres Oluşturan Faktörler; Stresle Başa Çıkmada Birinci Basamağın Rolünün Belirlenmesi

Yazar: Uludağ A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: Sayfa No: 19-26

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Yatan Gebeler İle Diğer Hastaların HBsAg ve AntiHCV Seropozitiflik Oranları ve Risk Faktörleriyle İlişkileri

Yazar: Yıldız B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa No: 27-34

 

Preparatif HPLC Yöntemiyle Yüksek Saflıkta Alfa Amanitin Saflaştırılması

Yazar: Kaya E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: Sayı: 3 Sayfa No: 35-41

 

Hipertiroidi Hastalarında Tiroid Hormonları İle Serum Sialik Asit Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Yazar: Karapehlivan M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: Sayı: Sayfa No: 42-45

 

Akut Solunum Yetmezliği ve Subkonjonktival Kanama ile Gelen Boğmaca Olgusu; Olgu Sunumu

Yazar: Aliosmanoğlu Ç ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: Sayfa No: 46-48 

 

Triküspid Kapak Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni; Karsinoid Sendrom

Yazar: Başar N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: Sayı: Sayfa No: 49-51 

 

Yaşlı Hastada Boyun Epidermoid Kisti

Yazar: Belada A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: Sayfa No: 52-54

 

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Ani Gelişen Akciğer Hasarı

Yazar: Uzkeser M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: Sayı: Sayfa No: 55-58

 

Pegile İnterferon alfa-2b İlişkili Deliryum

Yazar: Üstün C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa No: 59-61 

 

Besin Değeri ve Sağlık Açısından Hurma (Phoenix dactylifera)

Yazar: Aktürk Z ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa No: 62-68 

 

Birinci Basamak Hekimleri için Zor Bir Tanı: PFAPA Sendromu (Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Birlikteliği)

Yazar: Çelikcan G ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: Sayı: 3 Sayfa No: 69-72 

 

Eritrosit Sedimentasyon Hızı ve Klinik Kullanımı

Yazar: Kutlucan A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: Sayfa No: 73-76