2013 Sayı - 1

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Megadoz Metilprednizolon Tedavisi (Editöre Mektup)

Yazar: Özsoylu Ş. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: Sayfa No: 1-2

 

Düzce İli Aile Hekimlerinin Yaşadığı Etik Sorunlara Dayanan Bir Etik Eğitim Programı Önerisi

Yazar: Akpınar A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa No: 3-10  

 

Tıp Fakültesinde Görev Yapan Araştırma Görevlilerinde Kronik Yorgunluk ve Depresyon Sıklığının İncelenmesi

Yazar: Sayın S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 1  Sayfa No: 11-17

 

Mide Kanserli Hastalarda Siklin D1 (G870A) Gen Polimorfizminin Araştırılması

Yazar: Büküm E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa No: 18-22    

 

Total Diz Artroplasti Tedavisinin Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi, Ağrı ve Fonksiyon Üzerine Etkisi: Birinci Yıl Sonuçları

Yazar: Şahin Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: Sayı: 1 Sayfa No: 23-26  

 

Total Diz Artroplastisinde Yakın Dönem Sonuçlarımız

Yazar: İlhan M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: Sayfa No: 27-30    

 

Sekonder Spontan Pnömotoraksın Tedavisinde “Otolog Blood Patch” ile Plörodez

Yazar: Kul C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: Sayı: Sayfa No: 31-33

 

Devlet Hastanesinde Yatağında İstenen Göğüs Hastalıkları Konsültasyonları

Yazar: Güleç Balbay E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: Sayı: Sayfa No: 34-37

 

Melatonin Tedavisinin Yaşlı Hipotiroidili Hastaların Nöro-Psikiyatrik Semptomları Üzerindeki Etkinliği

Yazar: Moldabek G ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: Sayı: Sayfa No: 38-41 

 

Floroskopi Yardımıyla Boyundan Yabancı Cisim Çıkarılması: Olgu Sunumu

Yazar: Güçlü Güven D ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: Sayfa No: 42-45

 

Steven Johnson Sendromu: Olgu Sunumu

Yazar: Aliosmanoğlu Ç ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: Sayı: 1 Sayfa No: 46-49   

 

Amyand Hernisi – Olgu Sunumu

Yazar: Yaşar M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: Sayfa No: 50-52   

 

Birinci Basamakta Kardiyovasküler Hastalıklara Nonfarmakolojik Öneriler

Yazar: Bıçak R ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: Sayfa No: 50-52   

 

Zeytinyağı ve Sağlık: Biyoaktif Bileşenleri, Antioksidan Özellikleri ve Klinik Etkileri

Yazar: Armutcu F ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2013 Cilt: Sayı: 1 Sayfa No: 60-68