Yazarlara Bilgilendirme

Konuralp Tıp Dergisi (ISSN 1309–3878), Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalıtarafından Mart, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanır. Dergimize gönderilen yazılar "peer review" yöntemiyle değerlendirilecektir. Konuralp Tıp Dergisi' ne gönderilecek bilimsel yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (http://www.icmje.org/)("icmje_08.pdf" ICMJE Türkçe Çevirisi) Biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne uygun olmalıdır. 

Konuralp Tıp Dergisi (ISSN 1309–3878), Genel tıp ve birinci basamakla ilgili yayınlar öncelikli olmak üzere, Türkçe derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektup, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile temel ve klinik araştırmaları yayınlamayı hedeflemektedir. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında olmaması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kasım 2016'da oluşan editör kurulu değişikliği ile daha önce kabul almış yazılar dahil makalelerin dergi park sistemi üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Makaleler Online olarak akademik dergipark sistemine kayıt olunarak  gönderilmelidir. Makalelere tam metin olarak http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulması zorunludur. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılar aşağıdaki ifadenin bulunduğu ve bütün yazarların imzaladığı bir ön yazı ile gönderilmelidir: "... başlıklı yazı yayınlanmak üzere Konuralp Tıp Dergisi'ne gönderilmesi bilgim dahilinde olup yazının bilimsel içeriğine ve etik sorumluluğuna katılıyorum. Bu yazı herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiştir. Yazının gözden geçirilmesine ve düzeltme yapılmasına izin veriyorum. Yazının bütün yayın haklarını Konuralp Tıp Dergisi'ne devretmeyi kabul ediyorum. Bu araştırma için... kurum/enstitü/vakfı, ...ndan maddi destek alınmıştır / herhangi bir kurumdan maddi destek alınmamıştır."  Makale Makale şu bölümlerden oluşmalıdır: Ön sayfa: özetler (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, kaynaklar, tablolar, resimler, şekiller ve altyazıları. İngilizce makalelerde Türkçe özet ve başlık verilecektir. Yazının sayfaları giriş sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır. Ön sayfada yazının başlığı ve yazının kategorisi (Araştırma Yazısı, Olgu Bildirisi, Derleme, Editörlere Mektup, Resimlerle bir konu), yazarların adları (unvanlı olarak), makalenin gönderildiği kurumun açık adı, yazışma yapılacak yazarın adı, adresi (posta kodu dahil), telefon ve varsa faks numarası, elektronik posta adresi bulunmalıdır. Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuşsa toplantının resmi adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir. 

Özetler: Türkçe ve İngilizce olarak en çok 250'şer kelime olmalıdır. Bütün makale çeşitlerinde Türkçe ve İngilizce özet verilecektir. İngilizce özetlerin başına yazının İngilizce başlığı mutlaka yazılmalıdır. İngilizce ve Türkçe özetler araştırma makalelerinde şu düzene göre hazırlanmalıdır: 
1. Amaç2. Gereç Ve Yöntem3. Bulgular4. Sonuç(İngilizce: 1. Objective, 2. Methods, 3. Results, 4. Conclusion). Araştırma makaleleri dışında bu format şart değildir. Olgu bildirilerinde özet kısaca olgunun sunulma nedenini açıklayıcı özellikte olmalıdır. Özetlerde kısaltma kullanılabilir. Bunun için kısaltmalar özet içinde ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. 

Bilimsel yazılarda, Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen ardından hem Türkçe hem de İngilizce Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) “Medical Subject Headings” a uygun en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir. Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmesi, bu konuda Yazarların http://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanmaları dergimiz editörlüğü tarafından özellikle önerilmektedir.

Sayfa düzeni, üstte 25 mm, altta 25 mm, solda 25 mm ve sağda 25 mm boşluk olmalıdır. Makaleler Microsoft Word (versiyon 7.0 veya üstü), Times New Roman Türkçe karakteri ile 12 punto ve çift satır aralığı ile yazılmalıdır. Metinde yapılan kısaltmalarda ayıraçtan sonra kısaltmanın okunuşuna göre devam edilmelidir (örneğin, multipl skleroz için: MS’nin, MS'un değil). Türkçesi de bulunan ve yaygın olarak kullanılan terimlerde yabancı kelime kullanılmamalıdır (örneğin, BT yerine CT kullanılmamalı). Metinde geçen anatomik oluşum, hastalık ve sendrom adları da, özel isimler bulunmadıkça, Türkçe okunuşlarına göre yazılmalıdır (örneğin, corpus callosum yerine korpus kallozum). Yazılarda SI (System International) birimleri kullanılmalıdır. Ayrıca cc yerine ml tercih edilmelidir. Birimlerden sonra nokta (mg. /kg., ml. gibi) konulmamalıdır. Metin içinde yazıdaki bütün tablo, resim, çizim ve grafiklere atıfta bulunulmalıdır.

Kaynaklar “Vancouver stili” kullanılarak yazılmalıdır (Citing Medicine, 2nd ed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.TOC&depth=2).

Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre yazılmalı ve metin içinde uygun yerde rakam ile belirtilmelidir. Kaynak metin içinde paranteze alınarak nokta ile sonlandırılmalıdır örn. (1). Kaynaklarda belirtilen dergi isimlerinde Index Medicus'a uygun kısaltmalar yapılmalıdır (ör: Br J Radiol). Kaynak yazımında üçten fazla yazar varsa ilk üç isimden sonra "et al. " kullanılabilir: 1. Hosoglu SCelen MKAkalin S, et al. Transmission of hepatitis C by blood splash into conjunctiva in a nurse. Am J Infect Control 2003;31(8):502-4.

Bir kitaptan alıntı yapıldığında aşağıdaki örnekteki bilgiler ve düzen kullanılmalıdır: 1. Rakel RE. Textbook of Family Medicine, 7th Edition. Philadelphia: WB Saunders, 2007; 3-18. Çok yazarlı bir kitaptaki bir bölümden alıntı yapıldığında ise, bölüm yazarları başta olmak üzere, şu örnekteki bilgiler ve düzen kullanılmalıdır: 1. Hull RD, Hirsh J. Comparative value of tests for the diagnosis of venous thrombosis. In: Bernstein EF, ed. Noninvasive diagnostic techniques in vascular disease. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1985; 779–96.   Tablolarda, her tablonun başlığı olmalıdır. Tablolarda gereksiz kısaltma yapılmamalıdır. Genel kabul görmüş kısaltmalar dışında (AST, ALT vb.), her kısaltma tablonun altında açıklanmalıdır. Tablo başlıkları üstte, şekil başlıkları altta olmalıdır.

Tablo 1. Başvuru anında ve klinikte laboratuar bulguları

  Parametre

  Başvuruda

  Klinikte

  p

  WBC (mm3)

  7800

  8200

  <0.0001

  Hemoglobin (g/dL)

  14.7

  14.4

  >0.05

  Hematokrit (%)

  43.0

  42.1

  >0.05

  Total bilirubin (mg/dL)

  2.8 (H)

  7.4 (H)

  <0.0001

  Direkt bilirubin (mg/dL)

  5.0 (H)

  1.0 (H)

  =0.001

  Indirect bilirubin (mg/dL)

  2.4

  0.4

  =0.001

  Alkaline fosfotaz (IU/L)

  306 (H)

  400 (H)

  >0.05

  AST (IU/L)

  754 (H)

  298 (H)

  <0.0001

  ALT (IU/L)

  1402 (H)

  727 (H)

  <0.0001

  Amilaz (IU/L)

  147 (H)

  126

  <0.0001

  Lipaz (IU/L)

 

  258 (H)

  -

Derleme: Derleme yazıları konuyla özel olarak ilgilenen kişilerce hazırlanmalı, en yeni gelişmeler yazarın deneyimlerinin ışığında ele alınmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır. Yazar sayısı üçü geçmemelidir. 

Olgu bildirileri: Olgu bildirileri şu bölümlerden oluşmalıdır: İngilizce başlık, İngilizce ve Türkçe özet, giriş, olgu bildirisi, tartışma, kaynaklar, (varsa) tablolar, resim çizimler ve altyazıları. İngilizce ve Türkçe özetler uygun olup, özette olgunun en belirgin özellikleri ile niçin sunulmaya değer olduğu belirtilmelidir. 

Editöre mektup: Editöre mektup, Genel Tıp ve Biyo-psiko-sosyal alanla ilgili her türlü konuda olabilir. Yayınlanmış yazılarla ilgili olanlarda yapıcı eleştiriler veya katkılar yer almalıdır. Mektuplar, kaynaklar dahil olmak üzere, en fazla iki çift aralıklı sayfadan oluşmalıdır. Mektuplarda en fazla iki resim bulunmalı, beşten fazla kaynak gösterilmemelidir.

Son kontrol:
1. Yayın Hakkı Devir Formu doldurulmuş. 
2. Tüm yazarların isimleri ve sorumlu yazarın iletişim adresi bulunuyor.
3. İngilizce ve Türkçe özetler 250 kelimeyi aşmıyor. 
4. İngilizce ve Türkçe özetler uygun olup, başlığı var. 
5. Kaynaklar kurallara uygun.