İletişim

Baş Editör

Yrd. Doç. Dr. Cemil Işık SÖNMEZ
Konuralp Tıp Dergisi, Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Düzce, Türkiye
+90 380 542 14 16 (4160)
+90 380 542 13 02