2017 Sayı - 1

Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalar Tarafından Başvurulan Hekim Sayısının Hedef Değerlere Ulaşma ve Tedaviye Uyum Oranları Üzerine Etkileri

Yazar: Cemalettin E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 1-6

 

Çocuk Acil Polikliniğinde 2010–2016 Yılları Arasında Valproik Asit Intoksikasyonu Nedeniyle Takip Ve Tedavi Edilen Olguların Değerlendirilmesi

Yazar: Fidancı I ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 7-13

 

Evde Bakım Hastalarında Bası Yaraları ve Hastaların Demografik Özellikleri

Yazar: Demirci Şahin A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 14-18

 

Mop-Up Oral Polio Aşı Kampanyasında Aşıyı Reddetme Nedenleri: Bir Aile Sağlığı Merkezi Deneyimi

Yazar: Erdem Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 19-23

 

Düzce’de Satılan Şişe Suları İle Musluk Sularının Ağır Metal Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar:Yılmaz M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 24-29

 

Osteoporoz Sıklığı ve Tarama Programı Başlangıç Yaşının Belirlenmesi: Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneklemi

Yazar: Mehmet Y ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 30-34

 

Yoğunbakımda Ventilator Ilişkili Pnömoninin Önlenmesine Yönelik Hemşirelik Girişimleri

Yazar: Kapucu S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 35-40

 

Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları Rize; Türkiye

Yazar: Ardıç C Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 41-45

 

Üniversiteye Başlayacak Olan Gençlerin Fakülteye Yönelim Tutumlarının İncelenmesi; Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Yazar: Göktaş O ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 46-52

 

Methicillin-Dirençli Staphylococcus Aureus Bakterilerine Karşı Verbascum thapsus L. Bitkisinin Anti-Staphylococcal Aktivitesi

Yazar: Dulger G ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 53-57

 

Kadın Sağlık Personellerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları

Yazar: Öztürk ZG ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 58-62

 

Triatlon Atletlerinin Doping ve Anti-Doping Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar: Gündoğdu C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 63-69

 

Doğumda Anne-Bebek Ten Temasının Emzirme Üzerine Etkileri

Yazar: Şimşek S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa No.: 70-77