İletişim

Baş Editör


Dr. Öğr. Üyesi Zerrin GAMSIZKAN
Konuralp Tıp Dergisi, Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Düzce, Türkiye
+90 380 542 14 16 (6635)
+90 380 542 13 02