2015 Sayı - 3

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tıp Fakültesi’ndeki Araştırma Görevlilerinde Depresyon Düzeyinin İş Doyumu ile İlişkisinin İncelenmesi

Yazar: Çeler A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa No.: 125-133

 

Endemik Bölgede Brucella Spondilodiskitis: 18 Hastanın Retrospektif Olarak Gözden Geçirilmesi

Yazar: Sözen H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa No.: 134-140

 

24–72 Ay Çocukları olan Ebeveynlerin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Rutin Dışı Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri: Doğu-Batı Karşılaştırması

Yazar: Gencer MZ ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa No.: 141-145

 

Bir Üniversite Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Parazitolojik ve Sitolojik Yöntemlerle Trichomonas Vaginalis Araştırılması

Yazar: Aycan Kaya Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa No.: 146-148

 

Kolon Poliplerinde P53 Tümör Supresör Gen ve Ki 67 Proliferatif İndeksin Değerlendirilmesi

Yazar: Akçay Çelik M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa No.: 149-154

 

Türk Erişkinlerde Patolojik Ekokardiyografi Bulguları: Epidemiyolojik Gözlemsel Çalışma

Yazar: Türker Y ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa No.: 155-161

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Atriyoventriküler Reentran Taşikardilerdeki Aksesuar Yolların Dağılımı

Yazar: Aydın M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa No.: 162-166

 

Müzikoterapi Hakkında Ne Biliyoruz?

Yazar: Tağtekin Sezer B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa No.: 167-171

 

OLGU SUNUMU

Siprofloksasinin Neden Olduğu Deliryum Olgusu

Yazar: Dikici S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa No.: 172-173

 

DERLEME MAKALE

Osmanlı Medreselerinden Tıp Fakültesine: Tıp

Yazar: Öztürk H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa No.: 174-185

 

Bağırsak-Mesane Disfonksiyonu: Konstipasyon Üriner Sistem Hastalıklarının İlk Belirtisi Olabilir mi?

Yazar: Çam S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa No.: 186-191

 

Karbon Monoksit Zehirlenmesi: Klinik Bulgular, Sonuçlar, İzlem, Zehirlenme Tanısı ve Tedavisi

Yazar: Turan Sönmez F ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa No.: 192-198