2015 Sayı - 1

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Kamuya Ait Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ayaktan ve Yatan Hasta Memnuniyeti

Yazar: Hekimoğlu L ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 1-5

 

Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki

Yazar: Mayda AS ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 6-14

 

Düzce İlinde İnsülin Kullanmayan Tip 2 Diyabet Hastalarında Kendi Kendine Kan Şekeri İzleminin Klinik Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Birinci Basamak Tabanlı Bir Çalışma

Yazar: Baltacı D ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 15-22

 

Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocuk ve Ergenlerde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımı

Yazar: Sucaklı MH ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 23-27

 

Acil Servis Çalışanlarının Hasta Haklarına Bakışı

Yazar: Bilir O ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 28-33

 

Aile Hekimlerinin Sanatsal Faaliyetleri

Yazar: Ozkara A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 34-39

 

Obez Kadınlarda Metabolik Sendrom ve Lipid Profilinin Değerlendirilmesi

Yazar: Korkut Y ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 40-44

 

Kadınlarda Hiperandrojenizm ve Metabolik Sendrom Belirleyicisi Olarak 2. ve 4. Parmak Uzunluk Farkı ve Oranı

Yazar: Yıldız P ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 45-49

 

Hastaların Radyolojik Tetkikler Hakkında Bilgilendirilme Düzeyleri ve Karşılaşılan Etik ve Tıbbi Sorunlar

Yazar: Büyükkaya R ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 50-52

 

İntihar Amaçlı İlaç Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Ayaz T ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1  Sayfa No.: 53-56

 

Hepatosellüler Karsinomlu Hastaların Geriye-Dönük Değerlendirilmesi-Tek Merkez Deneyimi 

Yazar: Temel T ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 57-60

 

Semptomatik Meckel Divertikülleri ve Tecrübelerimiz

Yazar: Yıldız T ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 61-64

 

OLGU SUNUMU

Perinöroma; İki Olgu

Yazar: Şahiner C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 65-68

 

DERLEME MAKALE

D Vitamininin Fetal ve Maternal Etkileri

Yazar: Alper Gürz A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa No.: 69-75