2014 Sayı - 3

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları

Yazar: Yengil E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 1-7

 

Kardiyopulmoner Resusitasyon Konusunda Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ve Araştırma Görevlilerinin Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Geliştirilmesi

Yazar: Kandiş H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 8-11

 

Türk Yetişkinlerinde Anormal EKG Bulguları: Epidemiyolojik Gözlemsel Çalışma

Yazar: Karabacak A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 12-16

 

Meteorolojik Değişkenlerin Kardiyak Patoloji Kaynaklı Hastane Yatışlarına Etkisi

Yazar: Albayrak S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 17-20

 

Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığının Araştırılması

Yazar: Uyan Z ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 21-26

 

Ürolojik Sorunlu Pediatrik Hasta Grubundaki İdrar Kültür Antibiyogramların Değerlendirilmesi

Yazar: Şenel U ve Tanrıverdi Hİ. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 27-30

 

Evde Sağlık Hizmeti Alan Yaşlı Hastalarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Beslenme Durumunun Laboratuar Parametreleri Üzerine Olan Etkisinin İrdelenmesi

Yazar: Çevik A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 31-37

 

Ortalama Platelet Hacmi İle Gated Myokard Perfüzyon Spect Sintigrafisinden Elde Edilen Parametrelerin İlişkisi

Yazar: İzgi E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 38-43

 

Benign Prostat Hiperplazisine Bağlı Alt Üriner Sistem Yakınmalarının Tedavisinde Tamsulosin ve Serenoa repens Ekstresi’nin (Prostagood) Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Yazar: Çoban S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 44-48

 

L-Tiroksinin Insulin Like Growth Factor–I İle Etkileşimi İle Kolon Anastomozu İyileşmesine Üzerindeki Etkisi

Yazar: Pehlivan M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3  Sayfa No.: 49-53

 

Konuralp Beldesinde İçme Sularının Elementer Analizi ve İçerdiği Ağır Metaller: Şebeke Suyu, Doğal Kaynak Suyu ve Zemzem Suyunun Karşılaştırılması

Yazar: Yılmaz M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 54-58

 

Akut Arter Yaralanmalı Travmatik Diz Çıkığı

Yazar: Şahin H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 59-62

 

Nöro Linguistik Programlama ve Aile Hekimliğinde Kullanımı

Yazar: Taştan K ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 63-66

 

Yaşlılarda Anemi ve Klinik Etkileri

Yazar: Yıldızhan E ve Aydın Y. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa No.: 67-71