2014 Sayı - 2

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Aile Hekimliği Uzmanlığı Dergilerinin Geleceği ve İndeksler: Çözüm Önerileri

Yazar: Yaman H ve Kara IH. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa No.: 1-4

 

Gaziantep İli İstasyon Aile Sağlığı Merkezi’ne Başvuran Erişkinlerde Obezite Sıklığı

Yazar: Gürkaş E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa No.: 5-10

 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. sınıf Öğrencilerinin Branş Tercihleri ve Tıpta Uzmanlık Sınavı’na Bakışlarının İncelenmesi

Yazar: Kara İH ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa No.: 11-18

 

Okul Çocuklarında Doktor Tanılı Astım ve Allerjik Hastalıklarla Fast-Food İlişkisi

Yazar: Battaloğlu İnanç B. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa No.: 19-24

 

İdiyopatik Karpal Tünel Sendromunda Lipid Profili Bozuklukları

Yazar: Doğaner YÇ ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa No.: 25-28

 

Türkiye’de İnmemiş Testis Ameliyat Yaşı; Sağlıkta Gelişmişlik Düzeyi Göstergesi mi?

Yazar: Yıldız T ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa No.: 29-33

 

Yüksek ve Düşük Akımlı Desfluran Anestezisinin Hemodinami, Derlenme ve Maliyet Açısından Karşılaştırılması

Yazar: Şakar M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa No.: 34-41

 

Alt Ekstremite Mekanik Aks Değişimleri Sonucu Oluşan Varus ve Valgus Pozisyonlarında Tibia Kıkırdağı Üzerindeki Yük Değişimlerinin Değerlendirilmesi: Sonlu Eleman Model Çalışması

Yazar: Atmaca H. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa No.: 42-46

 

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Yirmi Yaş ve Üzeri Erişkinlerde Metabolik Sendrom Sıklığı ve İlişkili Faktörler

Yazar: Kutlu R ve Çivi S. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa No.: 47-54

 

Alteplase İnfüzyonu ile Tedavi Edilen Protez Mitral Kapak Trombozu Olgusu

Yazar: Karabacak A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2  Sayfa No.: 55-57

 

Kardiyak Tamponad Kliniği ile Gelen Primeri Belli Olmayan Malignite: Olgu Sunumu

Yazar: Duran A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa No.: 58-60

 

Juvenil İdiopatik Artritli Bir Olguda Diz Ağrısının Beklenmeyen Nedeni: Osteoid Osteoma Olgu Sunumu

Yazar: Eroglu M. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa No.: 61-63

 

Aile Hekimliği Polikliniğinde Multipl Miyelom Olgusu

Yazar: Öztürk Özer A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa No.: 64-66