2014 Sayı - 1

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Türkiye'de sporadik Parkinson Hastalığı Olan Hastalarda LRRK2 Geni G2019S Mutasyonunun Araştırılması

Yazar: Aslan H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 1-4

 

Metabolik Sendrom Hastalarında Erken Dönem Böbrek Hasarının Saptanmasında Mikroalbuminuri, Sistatin-C ve Tc99m Mag–3 Böbrek Sintigrafisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yazar: Baltacı D ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 5-10

 

Metabolik Sendrom Hastalarında Erektil Disfonksiyonun Sıklığı

Yazar: Ünal M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 11-16

 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Tıp Fakültesini Tercih Nedenleri ve Tıp Eğitiminden Beklentileri

Yazar: Cansever Z ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 17-21

 

Melanoma Genel Bakış

Yazar: Parlak A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 22-27

 

Adenoidektomi ve kulaklara ventilasyon Tüpü Takılan Çocuklarda Vitamin A, Vitamin D, Çinko ve Demir Düzeyleri

Yazar: Apuhan T ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 28-31

 

Kolorektal Kanserlerde Serum Bakır, Çinko ve Seruloplazmin Oranlarının Prognostik Değerleri

Yazar: Tanboğa B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 32-36

 

Laparoskopik Operasyonlarımız; Altı Yıllık Deneyim 

Yazar: Karataş A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 37-39

 

Acil Servise Penetran Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi

Yazar: Ateşçelik M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 40-46

 

Ön Çapraz Bağ Yırtıklarının Dört Katlı Otojen Hamstring Tendon Grefti İle Artroskopik Rekonstrüksiyonu

Yazar: Başar H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1  Sayfa No.: 47-52

 

Spinal Tümör Cerrahisi sonrasında Gelişen Supratentoryal Kanama

Yazar: Çakır CÖ ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 53-56

 

Nadiren El ve Ön Kolda Gözlenen Konjenital Arteriyovenöz Fistülün Radyolojik Bulguları

Yazar: Beşir FH ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1  Sayfa No.: 57-59

 

Panik Atakla Başlayan Cotard Sendromu

Yazar: Koçer E. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 60-63

 

Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromunun Ultrasonografik Özellikleri: Olgu Sunumu

Yazar: Canan A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 64-66

 

Hiperemezis Gravidarumda Metoklopramid Kullanımına Bağlı Gelişen Distoni: Olgu Sunumu

Yazar: Çakmak B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 67-69 

 

Pankreas Adenokarsinomu Tanısında Tümör Markırlarının Diyagnostik Değeri

Yazar: Kaya B ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 70-73

 

Doğum Sonrası Psikoz

Yazar: Erdem Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No.: 74-77