2009 Sayı - 1

Yıl: 2009 Cilt: Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Romatoid Artritli Hastalarda Lipid Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Yazıcı S ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2009 Cilt: 1 Sayı: Sayfa No.: 2-6

 

Düzce Üniversitesi Öğrencilerinin Mediko-Sosyal Gereksinimleri, Bilgi ve Yararlanma Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar: Kara İH ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2009 Cilt: 1 Sayı: Sayfa No.: 7-15

 

İntravenöz Pyelografi’de İnsidental Saptanan Asemptomatik Bezoar Olgusu

Yazar: Büyükkaya R ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2009 Cilt: 1 Sayı: Sayfa No.: 16-18

 

Diltiazeme Sekonder Gelişen Akut Generalize Ekzantematöz Püstülosis Vakası

Yazar: Yanık ME ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2009 Cilt: 1 Sayı: Sayfa No.: 19-21

 

Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Aberran Sağ Subklavyen Arter

Yazar: Büyükkaya A ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2009 Cilt: 1 Sayı: Sayfa No.: 22-24

 

Ekrin Anjiomatöz Hamartom

Yazar: Yıldırım M ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2009 Cilt: 1 Sayı: Sayfa No.: 25-27

 

Büyük Havayolu Obstrüksiyonuna Neden Olan Bir Trakeo-bronkopati Osteokondroplastika Olgusu

Yazar: Akın N ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2009 Cilt: 1 Sayı: Sayfa No.: 28-31

 

Doğum Sonrası Hüzün ve Doğum Sonrası Depresyon

Yazar: Erdem Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2009 Cilt: 1 Sayı: Sayfa No.: 32-37