2010 Sayı - 2

Yıl: 2010 Cilt: Sayı: 2

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Papsmear Testinin Farkındalığının Değerlendirilmesi

Yazar: Ak M ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 2 SayfaNo.: 1-4

 

Nonreplikatif HBV Taşıyıcılarında, Kronik HBV İnfeksiyonlu Hastalarda ve Doğal Bağışıklığı Olanlarda Serum Neopterin Düzeylerinin Araştırılması

Yazar: Gönen İ ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 2 SayfaNo.: 5-8

 

Crohn Hastalığına Eşlik Eden Perianal Bölgede Lenfanjioma Sirkumskriptum: Olgu Sunumu

Yazar: Erbağ G ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 2 SayfaNo.: 9-11

 

Elde İntravasküler Papiller Endotelyal Hiperplazi (Masson Tümörü): Olgu Sunumu

Yazar: Işık C ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 2 SayfaNo.: 12-14

 

Toraks Bilgisayarlı Tomografisi Tetkikinde İnsidental Olarak Saptanan Asemptomatik Aberran Sağ Subklavian Arter Anomalisi: Olgu sunumu

Yazar: Yeşilkaya Y ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: Sayı: 2 SayfaNo.: 15-17

 

Çocukluk Çağı Döküntülü Hastalıklarına Yaklaşım

Yazar: Tanrıverdi MH ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: Sayı: 2 SayfaNo.: 18-21

 

Paraoksonaz ve Kanser

Yazar: Memişoğulları R ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: Sayı: 2 SayfaNo.: 22-26

 

Kronik Böbrek Yetmezliği

Yazar: Tanrıverdi MH ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: SayfaNo.: 27-32

 

Serviks Kanserinde Radyolojik Görüntüleme

Yazar: Tasalı N ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2010 Cilt: Sayı: 2 SayfaNo.: 33-38