2011 Sayı - 3

Yıl: 2011 Cilt: Sayı: 3

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

Türkiye'de Aile Hekimliği Alanında Yapılan Tezlerin Kalitatif Değerlendirmesi

Yazar: Yaman H ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa No.: 1-6

 

Mardin İlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı

Yazar: Tekin A ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa No.: 7-11

 

Vaginal Leiomyoma in Pregnancy: A Case Report

Yazar: Karataş A ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa No.: 12-14

 

Perkütanöz Safen Ven Greft Girişimi Sonrası Gelişen Akut Stent Trombozunun irofiban İle Tedavisi

Yazar: Yazıcı M ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa No.: 15-17

 

Laparoscopic Gonadectomy for Complete Androgen Insensitivity Syndrome: A Case Report

Yazar: Eraydın E ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa No.: 18-21

 

Sistemik Steroid Tedavisi ile Tetiklenen Rozesa ve Tinea Corporis Birlikteliği

Yazar: Erdem H ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa No.: 22-25

 

Romatoid Artritli Bir Hastada Atrioventriküler Tam Blok

Yazar: Aydın M ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa No.: 26-28

 

Sosyal Hizmetin Sağlık Hizmetlerinin Sunumundaki Rolü

Yazar: Zengin O Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa No.: 29-34

 

Kabızlık Yakınması Olan Hastanın Birinci Basamakta Yönetimi

Yazar: Korkmaz M ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa No.: 35-41

 

Epilepsi Oluşum Mekanizmaları

Yazar: Bambal G ve ark. Dergi: Konuralp Tip Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa No.: 42-45