Etik Kurallar

Yayın Etik Kuralları

KONURALP TIP DERGİSİ / KONURALP MEDICAL JOURNAL (ISSN: 1309–3878) tüm yazar ve hakemlerden bir makalenin başvurusu veya değerlendirmesi ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması olmadığının deklare edilmesini talep eder. KONURALP TIP DERGİSİ International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) (http://www.icmje.org) tarafından kabul edildiği gibi Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 2001’i benimsemiştir.

Çıkar çatışması beyanı

Çalışmaları ile ilgili taraf olabilecek kişisel ve tüm finansal ilişkilerin bildirilmesinden yazarlar sorumludur. Finansal ilişkiler (iş, danışmanlık, hisse sahibi, ücret, uzman ifade ödemesi gibi) çok kolay tespit edilebilir çıkar çatışmalarıdır ve derginin itibarını zayıflatması son derece olasıdır. Belirsizliği önlemek için, yazarlar gönderilen makalelerinde çıkar çatışması olup olmadığını açıkça belirtmelidirler.

Onam beyanı

İnsan katılımcıları üzerindeki analitik araştırmalar Metot kısmında katılımcının onam verdiğinin beyanını içermelidir. Tüm vakalarda katılımcı isminin korunmuş olması dergi politikasıdır. Deney hayvanları üzerindeki araştırmalar uygun kuruluşa ait etik komitesi tarafından onaylanmalı ve onay numarası Metot bölümünde belirtilmelidir.

İnsan ve hayvan haklarının korunması

Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için, insan ve hayvan haklarında uluslararası anlaşmalar ile uyarlı (Helsinki Deklarasyonu-1975, 2002’de revize edilmiş- http://www.wma.net/e/policy/b3.htm ve “Guide for the care and use of laboratory animals -www.nap.edu/catalog/5140.html) Etik Komite raporu ve hastaların bilgilendirilmiş olur formu gerekir.

Finansal Kaynak

Yazarlar Metot kısmında çalışmaları için herhangi bir finansal kaynak desteğini beyan etmelidir.

Risk değerlendirmesi

Yazarlar Metot kısmında kendi kuruluşları tarafından gerekli risk değerlendirme prosedürlerine uyumu beyan etmelidir.

Hakem değerlendirme süreci

Tüm makaleler uzman hakem değerlendirilmesi için gönderilir. Dergi çift-kör hakem değerlendirme sistemini kullanır, tüm makalelerin 2 veya 3 hakem (Editöryel Komite ve/veya harici danışman üyeleri) tarafından bağımsız değerlendirilmesi. Hakemler makalelerin kabulü, revizyonu veya reddi olarak önerilerde bulunacaktır. Belirli vakalarda, uzman hakemler (istatistikçi gibi) kullanılabilir, örneğin, çalışma dizaynını özellikleri, çalışmanın yürütülmesi, verilerin sunumu, istatistiksel analiz ve sonuçların gözden geçirilmesi.

Hakemler makalenin revize edilmesini belirtirse, yazarlar hakemler tarafından belirtilen sınırlar doğrultusunda makaleyi revize edeceklerdir. Nadiren, tekrar gönderilen makaleler ilave hakem değerlendirmesine maruz kalabilir. Revizyonlar tamamlanır ve sorumlu editör tarafından onaylanır onaylanmaz, iletişimde bulunan yazar makalenin yayın için kabul edildiği konusunda bilgilendirilir. Reddedilen makaleler için yazarlara dönülmez. Makalenin yayınlanması için kabul edildikten sonra geçen ortalama süre 6 aydır.

Telif hakkı

Orijinal materyalleri ile birlikte makaleler bu dergide görünmesinden önce verilerin herhangi bir bölümünün yayınlamamış olması, özetler hariç veya başka bir yerde yayınlanması için gönderilmemiş olması göz ününe alınarak kabul edilir. Yazarlar yayınlanması makaleleri kabul edildiği zaman KONURALP TIP DERGİSİ’ne imzalı telif hakkını göndermelidir. Telif hakkı imza mektubu tüm yazarlar tarafından (veya iletişim yazarı) imzalanmalıdır ve bir kopyası sorumlu editöre gönderilir. Telif hakkının korunması işi hem yazarı hem de yayıncıyı ilgilendirir. Bununla beraber başka bir yerde yayınlanması telif hakkı ile yasaklanmış olmasına rağmen, materyaller yazar(lar) tarafından kullanılabilir:

  • Akademik amaçlar için (ders gibi);
  • Özel kullanım (kar amaçlı satış hariç);
  • Öğretim amaçları için;
  • Kullanıcılarına profesyonel destek için;
  • Ticari olmayan öğretimsel yayınlarda bir parçası olarak

Yazarların, kendilerinin en iyi bildiklerine göre, sunulan materyalin herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet hakkı veya faiz ihlal etmediğini garanti etmesi, veya yanlış, iftira veya diğer herhangi bir yasadışı durumu içeren bir beyan gereklidir. Yazar veya KONURALP TIP DERGİSİ’inden farklı bir kimse tarafından sahip olunan veya telif hakkı olan bir kaynaktan alınan herhangi bir şekil, tablo veya geniş kapsamlı bir ekstre (50 kelime üzeri) yeniden oluşturulduğunda izin alınmalıdır.