2018 Sayı-1

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Orta-Yüksek Yoğunluktaki Fiziksel Aktiviteyi Ölçen Üç Eksenli (3D) Sensör Destekli Pedometre Kullanımının Vücut Kompozisyonuna Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Yazar: Ertekin YH Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 1-6

 

Çocuk istismarı Prevalansının Araştırılması: Bir Üniversitedeki Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinde ICAST-R Ölçeğinin Kullanımı

Yazar: Koç EM ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 7-12

 

Ankara İli Akyurt Bölgesindeki Gebelerde Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı ve Demir Eksikliğine Sebep Olan Faktörler

Yazar: Küçükceran H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 13-19

 

Gebelikte Depresyon ve Anksiyete

Yazar: Zaman FK ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 20-25

 

Acil Serviste Mahremiyet Algısı: Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği

Yazar: Öztürk H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 26-33

 

Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri

Yazar: Başer DA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 34-40

 

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Hepatit B ve Hepatit A Seroprevalansının Değerlendirilmesi

Yazar: Kutlu R ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 41-47

 

Psikiyatrik Hastalıklarda Nikotin Bağımlılığının Değerlendirilmesi

Yazar: Ertekin H ve Ertekin YH Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 48-54

 

Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Gelişen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalarında Noninvaziv AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support) Modu

Yazar: Balbay EG ve ark.Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 55-60

 

Disfajik İnmeli Bireylerde Kullanılan Kompansatuvar Postürün Yutma Üzerine Etkisi

Yazar: Yakşi E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 61-64

 

Akne Vulgarisli Hastalarda İzotretinoin Tedavisinin Uyku ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Yazar: Özlü E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 65-73

 

Palyatif Bakım Hastalarında Klinik Özellikler ve Prognostik Faktörler

Yazar: Yürüyen M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 74-80

 

Endometrial Örnekleme Yapılan Hastaların Sonografik Bulgularının ve Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazar: Özbilgeç S ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 81-87

 

Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Blastocystis sp.’nin Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi

Yazar: Hızaler E ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 88-93

 

Batman İli ve Kadın İntiharları

Yazar: Kurt NG ve Araç S Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 94-98

 

Yalın Metodolojinin Hastane Laboratuvar Süreçlerinin İyileştirilmesinde Kullanılması (Toyota Üretim Sistemi- Spaghetti Diyagramı)

Yazar: Yalçın M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 99-104

 

Üniversite Öğrencilerinin Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Kadın Bedeni ve Cinsel Yaşam Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Yazar: Aksoy Derya Y ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 105-111

 

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Eğitim Dönemi Öğrencilerinin Staj Kurulları ile İlgili Görüşleri, Öğrenci Merkezli Tıp Eğitimi Metotlarına İlişkin Bilgi Düzeyi ve Yaklaşımları

Yazar: Akturan S ve Sunar M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 112-119

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Polikliniklerine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Hastaların Aile Hekimliği Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Yazar: Kayhan M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 120-125

 

EDİTÖRE MEKTUP

Apiterapi ve I. Ulusal Apiterapi Kongresi

Yazar: Öztürk O ve Ünal M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa No.: 126-127