2020 Sayı - 3

Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3

Konuralp Tıp Dergisi   ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

COVID-19 Enfeksiyonunda Meteorolojik Parametrelerin Rolü

Yazar: Ince N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 394-399

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteyle İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yazar: Önder ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 400-405

 

Rat Overlerinde Doksorubisinin Neden Olduğu Toksik Hasara Karşı Dehidroepiandrosteronun (DHEA) Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

Yazar: Sakin ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 406-413

 

Acil Tıp Asistanlarının Lokal Anestetik Sistemik Toksisitesine İlişkin Bilgi Düzeyleri: Kesitsel Bir Çalışma

Yazar: İlhan B ve Demir MC Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 414-419

 

Geçerli ve Güvenilir Türkçe Aşı Karşıtlığı Ölçeği Geliştirilmesi

Yazar: Kılınçarslan MG ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 420-429

 

Bir Üniversitenin Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde Aşı Reddi

Yazar: Nas MA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 430-434

 

Erken Çocukluk Çağı Obezitesinde 2016'dan 2019'a Değişiklikler ve Etkili Faktörler

Yazar: Ardıç C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 435-442

 

Akut Karbonmonoksit Zehirlenmesi olan Hastalarının Klinik ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Yazar: Kavak N ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 443-450

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Çocuk Gastroenteritlerinde Rotavirus Sıklığı

Yazar: Guzelcicek A ve Aydın S Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 451-455

 

Diyabetik Hastalarda Peripapiller Sinir Lifi Kalınlığını Etkileyen Demografik Faktörlerin Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi

Yazar: Arıcan N ve Tunç M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 456-462

 

Cilt Kanserlerinin 20 Yıllık Retrospektif Analizi: Birinci 10 Yıl İle İkinci 10 Yılın Karşılaştırılması

Yazar: Derebaşınlıoğlu H ve Karaca SN Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 463-472

 

Jinekolojik Robotik Cerrahi: Kadınlar İçin Anlamı

Yazar: Kurt G ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 473-480

 

Oral Liken Planus ve Skuamöz Hücreli Karsinom Olgularında Langerhans Hücre Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

Yazar: Yıldız P ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 481-485

 

Diyabetik Polinöropati Risk Faktörleri

Yazar: Demirel EA ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 486-491

 

Göğüs Ağrısı Olan Çocuklarda Standart Bir Ölçek Kullanılarak Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Araştırılması

Yazar: Uzunoğlu M ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 492-497

 

Asistan Hekimlerin Olumsuz İlaç Reaksiyonları Konusundaki Bilgi ve Tutumları

Yazar: Çadırcı D ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 498-502

 

Diskezisi Olan ve Olmayan Bebeklerin Anneleri Arasındaki Psiko-Sosyal Farklılıkları Anlamak

Yazar: Çiçek AU ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 503-510

 

Ozon Tedavisinin Termal Yanık Yara İyileşmesine Etkisi; Deneysel Bir Çalışma

Yazar: Peker K ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 511-518

 

Meme Kanserli Hastalarda Serum Seladin-1/DHCR24 Düzeyinin Araştırılması

Yazar: Önmez A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 519-524

 

Septorinoplasti Ameliyatlarında Trigeminokardiyak Refleks, QT, QTc ve Anestezi İlişkisi

Yazar: Konuk İD ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 525-533

 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuk Ve Ergenlerde Sistemik İnflamasyon İlişkili Hemogram Biyobelirteçlerinin İncelenmesi

Yazar: Yurteri N ve Şahin İE Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 534-538

 

Eşik Altı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Dikkatsizlik Baskın Görünümünde (DEHB-I) Olan Çocuklar Duyu Bütünleme Terapisi İle Tedavi Edilmeli Mi? Bir Vaka Kontrol Çalışması

Yazar: Doğru H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 539-545

 

Lapatoskopik Kolesistektomi Sırasında veya Sonrasında Teşhis Edilen İncidental Safra Kesesi Kanseri, Biz Ne Yaptık?

Yazar: Sapmaz A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 546-550

 

Primer Dismenore ile Baş Etmek için Kullanılan Yöntemler ve Kinezyofobinin Ağrı Şiddeti ile İlişkisi

Yazar: Doğan H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 551-556

 

OLGU SUNUMLARI

Sigara Bağımlılığında Aile Terapisi: Olgu Sunumu

Yazar: Gedik Tekinemre I ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa No.: 557-560

 


 Our journal continues to publish new volumes and accept submissions via the DergiPark.

It is able to access the archive of published volumes between 2009 and 2020 via this page.

Best regards…

Manuscript Submission: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ktd

Tekran gösterme ×